Rejestracja twarzy (Nowa rejestracja)

Po wcześniejszym zarejestrowaniu twarzy, opisywany produkt może ustawiać ostrość na zarejestrowanej twarzy w trybie priorytetowym.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Rejestracja twarzy][Nowa rejestracja].
  2. Ustaw ramkę prowadzącą na twarz, która ma być zarejestrowana, i naciśnij przycisk migawki.
  3. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Enter].

Uwaga

  • Można zarejestrować maksymalnie osiem twarzy.
  • Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.