Fun. przesyłania FTP

Można skonfigurować przesyłanie obrazów z wykorzystaniem serwera FTP lub przesłanie obrazów do serwera FTP. Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca serwerów FTP.

Szczegółowe informacje zawiera „FTP Help Guide”.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Sieć) → [Fun. przesyłania FTP] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przesyłanie FTP:
Podłączenie aparatu do sieci i przesłanie obrazów do serwera FTP.
Wyświetl wynik FTP:
Wyświetlenie wyników ostatniego transferu FTP.
Wybierz serwer FTP:
Wybór docelowego serwera FTP.
Serwer FTP 1/Serwer FTP 2/Serwer FTP 3:
Konfigurowanie serwerów FTP 1 – 3.