Wyśw. poz. dźw.

Określa, czy poziom dźwięku ma być wyświetlany na ekranie.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Wyśw. poz. dźw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Wyświetla poziom dźwięku.
WYŁ.:
Nie wyświetla poziomu dźwięku.

Uwaga

  • Poziom dźwięku nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
    • Przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [Nagrywanie dźwięku].
    • Gdy opcja DISP (Ustawienia wyświetlania) ma ustawienie [Brak informacji].
    • Podczas rejestrowania obrazów w zwolnionym/szybkim tempie
  • Poziom dźwięku jest również wyświetlany przy gotowości do rejestrowania obrazu w trybie filmowania.