Obsługa dotykowa

Ustawianie, czy obsługa dotykowa monitora ma być aktywna, czy nie.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsługa dotykowa] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Włączenie obsługi dotykowej.
WYŁ.:
Wyłączenie obsługi dotykowej.