Czas pracy akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Trwałość akumulatora Liczba zdjęć
Fotografowanie Tryb ekranu - ok. 640
Tryb wizjera - ok. 530
Faktyczne filmowanie Tryb ekranu ok. 115 min. -
Tryb wizjera ok. 100 min. -
Ciągłe filmowanie Tryb ekranu ok. 190 min. -
Tryb wizjera ok. 180 min. -

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć dotyczą sytuacji, gdy akumulator został w pełni naładowany. Czas eksploatacji akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas eksploatacji akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów przy ustawieniach domyślnych w poniższych warunkach:
  • Akumulator używany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Używana karta pamięci Sony SDXC (U3) (sprzedawana oddzielnie)
  • Korzystanie z obiektywu FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (sprzedawany oddzielnie)
 • Liczby podana w pozycji „Fotografowanie” zostały wyliczona według normy CIPA i dotyczą fotografowania w następujących warunkach:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktyczne filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut) i kontynuowania nagrywania przez ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE (Film). Inne funkcje, takie jak zoom, nie są obsługiwane.