Inteligentna auto

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny.

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Tryb auto).
    • Tryb rejestrowania obrazu zostanie ustawiony na (Inteligentna auto).
  2. Skieruj aparat na obiekt.
    Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.

  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

  • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy wykonujesz zdjęcia z funkcją zoomu inną niż zoom optyczny.
  • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w pewnych warunkach fotografowania.
  • W trybie [Inteligentna auto] większość funkcji jest ustawianych automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.