Korzystanie z przycisku wielofunkcyjnego

  • Ustaw palec dokładnie w górnej części przycisku wielofunkcyjnego, aby dokładniej nim manipulować.
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Strefa], [Elast. punktowy], lub [Roz. elast. punktowy], obszar ostrości można przesunąć naciskając przycisk wielofunkcyjny w górę/w dół/w lewo/w prawo.
  • W ustawieniach domyślnych, do środkowej części przycisku wielofunkcyjnego jest przypisana funkcja [Standard. obsz. ostr.].