Widok z góry/Widok z boku

 1. Znacznik położenia przetwornika obrazu
  • Przetwornik obrazu to matryca przetwarzająca światło na sygnał elektryczny. Symbol wskazuje położenie przetwornika obrazu. Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją tej linii poziomej.

  • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla danego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
 2. Głośnik
 3. Gniazdo (Mikrofon)

  Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, wbudowany mikrofon wyłącza się automatycznie. W przypadku zewnętrznego mikrofonu zasilanego przez wtyk, mikrofon jest zasilany przez aparat.

 4. Złącze (Synchronizacja z błyskiem)
 5. Gniazdo (Słuchawki)
 6. Gniazdo micro HDMI
 7. Gniazdo USB Type-C
 8. Lampka ładowania
 9. Złącze USB Multi/Micro*

  Gniazdo to obsługuje urządzenia zgodne ze standardem micro USB.

 10. Stopka multiinterfejsowa*

  Niektóre akcesoria mogą nie wchodzić do końca i wystawać ze stopki multiinterfejsowej. Jeżeli jednak przyłącze akcesoriów opiera się o przedni koniec stopki, to połączenie jest prawidłowe.

 11. Przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu
 12. Pokrętło trybu
 13. Przycisk C2 (Przycisk ustawień własnych 2)
 14. Przycisk C1 (Przycisk ustawień własnych 1)
 15. Pokrętło kompensacji ekspozycji
 16. Zaczepy paska na ramię

  Przymocuj oba końce paska do aparatu.

 17. (Znak N)
  • Znak ten wskazuje punkt styku służący do nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem z obsługą NFC.

  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 18. SLOT 1 (Gniazdo karty pamięci 1)

  Obsługuje tylko karty SD (zgodne z UHS-I i UHS-II)

 19. SLOT 2 (Gniazdo karty pamięci 2)

  Obsługuje karty SD (zgodne z UHS-I) i nośniki Memory Stick PRO Duo


*Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową oraz złączem USB Multi/Micro można znaleźć w witrynie Sony lub uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony, albo w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony. Można również stosować akcesoria do stopki do akcesoriów. Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku osprzętu innych producentów.

Uwagi dotyczące gniazd USB

W przypadku zasilania, ładowania akumulatora i komunikacji USB można korzystać z gniazda USB Type-C lub ze złącza USB Multi/Micro. Nie można jednak wykonywać tych operacji z użyciem obu złączy jednocześnie.

 • Czas ładowania akumulatora nie zależy od użytego złącza.
 • Można korzystać z akcesoriów dla złącza USB Multi/Micro, na przykład z pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie), zasilając urządzenie przez gniazdo USB Type-C lub wykorzystując to gniazdo do zdalnego rejestrowania z poziomu komputera.

Uwagi dotyczące zabezpieczenia przewodu

Zabezpieczenie przewodu chroni przed odłączeniem się przewodu podczas rejestrowania obrazów aparatem przy podłączonym przewodzie.


Mocowanie zabezpieczania przewodu

 1. Przewlecz przewód przez zabezpieczenie przewodu.
 2. Otwórz obie pokrywy gniazd od strony monitora i wetknij przewód do jednego z gniazd.
 3. Wpasuj zaczep zabezpieczenia przewodu do szczeliny pod złączem USB Multi/Micro (A).

  • Przymocuj zabezpieczenie przewodu zgodnie z rysunkiem w taki sposób, aby pokrywa górnego gniazda weszła w nacięcie w zabezpieczeniu przewodu (B), a następnie wsuń pazur zabezpieczenia przewodu w szczelinę obok gniazda micro HDMI.
 4. Wciśnij śrubę mocującą (C) i obróć ją, aby unieruchomić zabezpieczenie przewodu.
 5. Wsuń przewód w element przytrzymujący, a następnie zabezpiecz przewód pokrętłem ustalającym (D).

  • Można wyciągnąć pokrywę górnego gniazda poza zabezpieczenie przewodu i unieruchomić pokrywę pod przewodem zgodnie z poniższym rysunkiem.

Ściąganie zabezpieczania przewodu

Poluzuj pokrętło ustalające. Dociśnij w dół górną część zabezpieczenia przewodu i wyciągnij ją zgodnie z rysunkiem.