Ustawienia HDMI: Wyśw. info. HDMI

Wybór, czy mają być wyświetlane informacje dotyczące rejestrowania obrazu, gdy opisywany produkt i telewizor są połączone za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyśw. info. HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Włączone:

Wyświetlanie informacji dotyczących rejestrowania obrazu na telewizorze.

Rejestrowany obraz oraz informacje dotyczące rejestrowania obrazu będą wyświetlane na telewizorze, natomiast na monitorze aparatu nic nie będzie wyświetlane.

Wyłączone:

Informacje dotyczące rejestrowania obrazu nie będą wyświetlane na telewizorze.

Tylko rejestrowany obraz będzie wyświetlany na telewizorze, natomiast informacje dotyczące rejestrowania obrazu oraz rejestrowany obraz będą wyświetlane na monitorze aparatu.

Uwaga

  • Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora zgodnego z trybem 4K, opcja [Wyłączone] wybierana jest automatycznie.
  • Jeśli ustawisz [Format pliku] na [XAVC S 4K] i będziesz nagrywać filmy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, obrazy nie będą wyświetlane na monitorze.