Jasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera elektronicznego, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny:

Wybór jasności wizjera elektronicznego w zakresie od –2 do +2.