Śr. AF z podążaniem

Po naciśnięciu środkowej część pokrętła sterowania aparat wykrywa obiekt znajdujący się w środku ekranu i kontynuuje śledzenie obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Śr. AF z podążaniem][WŁ.].
 2. Wyrównaj ramkę celu (A) z obiektem i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Naciśnij ponownie środkową część, aby zakończyć śledzenie.

 3. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

 • Po przypisaniu funkcji [Standard. obsz. ostr.] do wybranego przycisku, możesz włączyć [Śr. AF z podążaniem] lub wykryć ponownie obiekt naciskając ten przycisk, gdy [Obszar ostrości] jest ustawiony na [Szeroki] lub [Środek].
 • Obiekt do śledzenia można wybrać dotykowo w przypadku rejestrowania przy użyciu monitora. Ustaw w pozycji [Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.] i wybierz [Panel+płytka dotyk.] lub [Tylko panel dotykow.] w pozycji [Panel dot./Płyt. dot.].

Uwaga

 • Funkcja [Śr. AF z podążaniem] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Obiekt zbyt szybko się porusza.
  • Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
  • Słaby kontrast między obiektem a tłem.
  • Jest ciemno.
  • Zmienia się światło otoczenia.
 • Funkcja AF z podążaniem nie działa w następujących sytuacjach:
  • W przypadku rejestrowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
  • W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego
  • Podczas nagrywania filmów przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania]
  • Podczas nagrywania filmów w zwolnionym/szybkim tempie przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.].
  • Przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] w sekcji [Ust. AF Twarz/Oczy]