Ust. nagrywania (film)

Wybór szybkości klatek i przepływności w przypadku nagrywania filmów.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Ust. nagrywania] → odpowiednie ustawienie.
    • Im wyższa prędkość bitowa, tym wyższa jakość obrazu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]

Ust. nagrywania Przepływność Opis
30p 100M/25p 100M ok. 100 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M ok. 60 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M* ok. 100 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p).
24p 60M* ok. 60 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p).

*Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL]

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]

Ust. nagrywania Przepływność Opis
60p 50M/50p 50M ok. 50 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M ok. 25 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M ok. 50 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M ok. 16 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M* ok. 50 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M ok. 100 Mbps Pozwala na nagrywanie szybkich filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (120p/100p). Można nagrywać filmy z szybkością 120 klatek na sekundę lub 100 klatek na sekundę.
  • Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne filmy w zwolnionym tempie.
120p 60M/100p 60M ok. 60 Mbps Pozwala na nagrywanie szybkich filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (120p/100p). Można nagrywać filmy z szybkością 120 klatek na sekundę lub 100 klatek na sekundę.
  • Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne filmy w zwolnionym tempie.

*Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL]

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [AVCHD]

Ust. nagrywania Przepływność Opis
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Maksymalnie 24 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Średnio ok. 17 Mbps Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).

Uwaga

  • Tworzenie płyty z nagraniami AVCHD z filmów zapisanych w formacie [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] jak [Ust. nagrywania] zajmuje dużo czasu z uwagi na konwersję jakości obrazu filmów. Aby zapisać filmy bez konwersji, należy użyć płyty Blu-ray.
  • Opcji [120p]/[100p] nie można wybrać w przypadku poniższych ustawień.
    • [Inteligentna auto]