Ostrość ręczna

W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowej ostrości w trybie autofokusu, ostrość można ustawić ręcznie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb ostrości][Ostrość ręczna].
  2. Przekręć pierścień ostrości, aby uzyskać właściwą ostrość.

    • Przy obracaniu pierścienia ostrości odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
      Przy zamocowanym adapterze obiektywu (sprzedawany oddzielnie) odległość ogniskowania nie jest wyświetlana.
  3. Zarejestruj obraz naciskając przycisk migawki do oporu.

Uwaga

  • W przypadku korzystania z wizjera, należy wyregulować poziom dioptrażu, aby uzyskać prawidłową ostrość w wizjerze.