Bezprz. lampa błysk.

Są dwie metody fotografowania z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej: fotografowanie z błyskiem wyzwalanym sygnałem świetlnym, w której wykorzystuje się światło lampy błyskowej zamocowanej na aparacie jako sygnał świetlny, oraz fotografowanie z błyskiem wyzwalanym sygnałem radiowym, w której wykorzystuje się komunikację bezprzewodową. Aby wykonać zdjęcia z błyskiem wyzwalanym sygnałem radiowym, użyj kompatybilnej lampy błyskowej lub sterownika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie). Szczegółowe informacje na temat konfiguracji poszczególnych metod można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej lub sterownika bezprzewodowego.
  1. Ściągnij z aparatu nakładkę na stopkę, a następnie zamocuj lampę błyskową lub sterownik bezprzewodowy.
    • W przypadku rejestrowania obrazów z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej z zamocowaną lampą błyskową, ustaw zamocowaną lampę błyskową jako kontroler.
  2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Bezprz. lampa błysk.][WŁ.].
  3. Zainstaluj samodzielną lampę błyskową ustawioną w trybie bezprzewodowym lub podłączoną do odbiornika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie).
    • Naciśnij przycisk AEL na aparacie, aby uruchomić błysk próbny.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej nie będzie wykorzystywana.
WŁ.:
Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej będzie wykorzystywana do wyzwalania błysku z zewnętrznej lampy błyskowej lub lamp błyskowych znajdujących się w pewnej odległości od aparatu.


Ustawianie przycisku AEL

W przypadku rejestrowania obrazów z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej, wskazane jest ustawienie opcji [Blokada AEL] w pozycji MENU (Ustawienia fotograf.2)[Prz. Własne][Funkcja przyc. AEL].

Uwaga

  • Samodzielna lampa błyskowa może emitować światło po odebraniu sygnału świetlnego z pełniącej rolę sterownika lampy błyskowej innego aparatu. Jeżeli tak się zdarzy, zmień kanał posiadanej lampy błyskowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany kanału można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do lampy błyskowej.
  • Informacje na temat lamp błyskowych zgodnych z błyskiem wyzwalanym bezprzewodowo można znaleźć w witrynie Sony albo uzyskać od sprzedawcy Sony lub w autoryzowanym serwisie Sony.