Ust. prioryt. w AF-C

Ustawianie, czy migawka ma być zwalniana, nawet jeśli obiekt jest nieostry przy uruchomionym ciągłym autofokusie i obiekcie w ruchu.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ust. prioryt. w AF-C] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

AF:
Ustawianie ostrości ma priorytet. Migawka nie zostanie zwolniona, dopóki obiekt jest nieostry.
Wyzwalanie:
Zwolnienie migawki ma priorytet. Migawka zostanie zwolniona, nawet jeśli obiekt jest nieostry.
Zrównoważo. nacisk:
Rejestrowanie ujęć z równym akcentem położonym na uzyskanie ostrości i zwolnienie migawki.