Wyś. obsz. ciągł. AF

Istnieje możliwość ustawienia, czy obszar z ostrością ma być wyświetlany, czy też nie, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Strefa], w trybie [Ciągły AF].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Wyś. obsz. ciągł. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością będzie wyświetlane.
WYŁ.:
Pole ostrości z ustawioną ostrością nie będzie wyświetlane.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jedną z poniższych opcji, wówczas ramki ostrości w obszarze z ostrością zmienią kolor na zielony:
    • [Środek]
    • [Elast. punktowy]
    • [Roz. elast. punktowy]
  • Przy zamocowanym w aparacie obiektywie z bagnetem A i adapterze obiektywu (LA-EA1/LA-EA3/LA-EA5) (sprzedawany oddzielnie) i przy ustawieniu [AF z wykryw. fazy] w pozycji [System AF], funkcja [Wyś. obsz. ciągł. AF] jest zawsze włączona bez względu na ustawienia w pozycji [Obszar ostrości].