Włączanie wyświetlania na ekranie (podczas rejestrowania obrazów/podczas odtwarzania)

Możesz zmienić informacje wyświetlane na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  • Aby przełączyć informacje wyświetlane w wizjerze, naciśnij przycisk DISP patrząc w wizjer.
  • Po każdorazowym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlane na ekranie informacje zmieniają się.
  • Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego wyglądu ekranu.

  Podczas rejestrowania obrazów (Monitor)

  Wyśw. wsz. info.Brak informacjiHistogramPoziomWizjerWyśw. wsz. info.

  Podczas rejestrowania obrazów (Wizjer)

  PoziomBrak informacjiHistogramPoziom

  Podczas odtwarzania (Monitor/Wizjer)

  Wyśw. inn. inf.HistogramBrak informacjiWyśw. inn. inf.

  • Jeżeli na obrazie występują obszary prześwietlone lub niedoświetlone, odpowiadający im fragment na histogramie będzie migać (ostrzeżenie o prześwietleniu/niedoświetleniu).
  • Ustawienia dla odtwarzania są stosowane również w trybie [Auto podgląd].

Ekran histogramu

Histogram przedstawia rozkład luminancji, czyli liczbę pikseli w poszczególnych przedziałach wartości luminancji. Ciemniejsze fragmenty obrazu znajdują się po lewej, a jaśniejsze - po prawej stronie.

Histogram zmienia się w zależności od kompensacji ekspozycji.

Ostra szpilka na prawym lub lewym końcu histogramu sygnalizuje, że obraz zawiera odpowiednio prześwietlony lub niedoświetlony obszar. Wspomnianych defektów nie można korygować z poziomu komputera po zarejestrowaniu obrazu. W razie potrzeby należy przeprowadzić kompensację ekspozycji przed zarejestrowaniem obrazu.

(A): Liczba pikseli

(B): Jasność

Uwaga

 • Informacje wyświetlane w wizjerze i na monitorze w przypadku trybu rejestrowania obrazu można skonfigurować niezależnie. Spójrz przez wizjer, aby zobaczyć ustawienia wyświetlania wizjera.
 • Informacje na ekranie histogramu nie informują o ostatecznym zdjęciu. Są to informacje dotyczące obrazu wyświetlanego na ekranie. Rezultat końcowy zależy od wartości przysłony itp.
 • W następujących sytuacjach wygląd histogramu bardzo się różni między rejestrowaniem obrazu a jego odtwarzaniem:
  • W przypadku korzystania z lampy błyskowej
  • W przypadku rejestrowania obiektu o małej luminancji, na przykład w nocy
 • W trybie filmowania nie można wyświetlić [Wizjer].

Wskazówka

 • W ustawieniach domyślnych nie są wyświetlane poniższe opcje.
  • Wyświetl. graf.
  • Monitor wyłącz.
  • Wyśw. wsz. info. (w przypadku korzystania z wizjera)
  Aby zmienić tryby wyświetlania przełączane naciśnięciem przycisku DISP, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2)[Przycisk DISP] i zmień ustawienie.