Wyświetl. znaku (film)

Ustawianie, czy podczas filmowania na monitorze lub w wizjerze mają być wyświetlane znaczniki definiowane poleceniem [Ustawienia znaku], czy też nie.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Wyświetl. znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Znaczniki są wyświetlane. Znaczniki nie są rejestrowane.
WYŁ.:
Żadne znaczniki nie są wyświetlane.

Uwaga

  • Znaczniki są wyświetlane po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub , albo podczas filmowania.
  • Znaczników nie można wyświetlić w przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
  • Znaczniki są wyświetlane na monitorze lub w wizjerze. (Znaczników nie można przesłać wraz z obrazem.)