Sterow.AF/MF

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk → [Blok. reg. AF/MF] lub [Zm. regulacji AF/MF].

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Blok. reg. AF/MF :
Przełączanie trybu regulacji ostrości przy wciśniętym przycisku.
Zm. regulacji AF/MF :
Przełączanie trybu regulacji ostrości do momentu ponownego naciśnięcia tego przycisku.

Uwaga

  • Funkcji [Blok. reg. AF/MF] nie można ustawić na [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk] pokrętła sterowania.