Ustawienia ostrości

Konfigurowanie funkcji ostrości przy użyciu pokrętła przedniego/pokrętła tylnego lub pokrętła sterowania.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ustawienia ostrości].
  2. Zmień ustawienia pokrętłem przednim/tylnym lub pokrętłem sterowania.

Gdy tryb ostrości jest ustawiony na autofokus lub bezpośrednią ręczną regulację ostrości

Można wyregulować ustawienia obszaru ostrości i pozycję ramki ostrości. Ramkę ostrości można przesuwać tylko przy poniższych ustawieniach w pozycji [Obszar ostrości]:

  • [Strefa]
  • [Elast. punktowy]
  • [Roz. elast. punktowy]

Pokrętło przednie: Przesuwanie ramki ostrości w górę/w dół.

Pokrętło tylne: Przesuwanie ramki ostrości w prawo/w lewo.

Pokrętło sterowania: Wybór obszaru ostrości.


Przy ustawionym ręcznym trybie ustawianie ostrości

Możesz wybrać obszar, który będzie powiększany przy ręcznej regulacji ostrości.

Pokrętło przednie: Przesuwanie obszaru do powiększenia w górę/w dół.

Pokrętło tylne: Przesuwanie obszaru do powiększenia w prawo/w lewo.

Pokrętło sterowania: Przesuwanie obszaru do powiększenia w górę/w dół.