Format pliku (zdjęcie)

Określa format pliku w przypadku zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

RAW:
Obrazy przed obróbką są zapisywane w tym formacie. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.
RAW & JPEG:
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Jest to przydatne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji.
JPEG:
Obraz jest nagrany w formacie JPEG.

Informacje dotyczące obrazów RAW

 • Do otwarcia pliku z obrazem RAW z poziomu opisywanego aparatu potrzebny jest program Imaging Edge Desktop. Imaging Edge Desktop pozwala otworzyć plik z obrazem RAW, a następnie konwertować go do popularnych formatów obrazowych, takich jak JPEG lub TIFF, albo korygować balans bieli, nasycenie lub kontrast obrazu.
 • W odniesieniu do obrazów RAW nie można stosować funkcji [Auto HDR] ani funkcji [Efekt wizualny].
 • Obrazy RAW zarejestrowane opisywanym aparatem mają rozdzielczość 14 bitów na piksel. Jednakże rozdzielczość jest ograniczona do 12 bitów w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Red.sz.dł.naśw.]
  • [BULB]
  • [Zdjęcia seryjne], gdy w pozycji [Typ pliku RAW] ustawiono opcję [Skompresowany]
 • Można ustawić, czy obrazy RAW mają być kompresowane lub niekompresowane, używając opcji [Typ pliku RAW].

Uwaga

 • Jeżeli obrazy nie będą edytowane na komputerze, wskazane jest rejestrowanie ich w formacie JPEG.
 • Do obrazów w formacie RAW nie można dodawać znaczników rejestracji DPOF (zlecenie wydruku).