Uchwycenie białej barwy odniesienia w trybie [Nastaw.własne]

W scenerii, gdzie na światło zastane składa się wiele rodzajów źródeł, zaleca się użycie niestandardowego balansu bieli, aby precyzyjnie odwzorować biel.Można zapisać 3 ustawienia.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Balans bieli][Nastaw.własne].
 2. Trzymaj produkt w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił znajdujący się w środku ekranu okrąg, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  Gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy migawki, zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barwowa i filtr barwny).
 3. Stronami lewo/prawo pokrętła sterowania wybierz numer rejestracyjny, a następnie naciśnij środkową część.
  Ekran powróci do wyświetlania danych zapisu, zachowując zapamiętane ustawienie balansu bieli.
  • Zapisane niestandardowe ustawienie balansu bieli będzie pamiętane do momentu zastąpienia go kolejnym ustawieniem.

Uwaga

 • Komunikat [Błąd własnego balansu bieli] sygnalizuje, że dana wartość znajduje się w nieoczekiwanym zakresie, na przykład, gdy obiekt jest zbyt jaskrawy. Ustawienie można zapisać na tym etapie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu bieli. W przypadku ustawienia błędnej wartości, wskaźnik na ekranie z informacjami dotyczącymi zapisu zmieni kolor na pomarańczowy. Wskaźnik ten będzie wyświetlany w kolorze białym, gdy ustawiona wartość znajduje się w oczekiwanym zakresie.
 • W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas utrwalania ujęcia, niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany wraz ze światłem lampy błyskowej. Do zdjęć z lampą błyskową należy przywołać ustawienie zarejestrowane z lampą błyskową.