Ekspozycji ręcznej

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Wybierz odpowiednią wartość przysłony, przekręcając pokrętło przednie.
  Obracając pokrętło tylne, wybierz właściwy czas otwarcia migawki.
  • Ustawienie pokrętła przedniego/tylnego można zmienić korzystając z MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Nastawienie pokręt.].
  • W trybie ręcznej ekspozycji w pozycji [ISO] można również ustawić opcję [ISO AUTO]. Wartość czułości ISO zmienia się automatycznie, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej wartości przysłony i ustawionego czasu otwarcia migawki.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono opcję [ISO AUTO], wskaźnik czułości ISO będzie migał, jeżeli ustawiona wartość jest nieodpowiednia do uzyskania właściwej ekspozycji. Jeżeli tak się stanie, zmień czas otwarcia migawki lub wartość przysłony.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono inną opcję niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji korzystając z opcji MM (pomiar ręczny)*.
   W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
   W stronę -: Obraz ulega przyciemnieniu.
   0: Odpowiednia ekspozycja zgodnie z analizą przeprowadzoną przez urządzenie.

   *Wskazuje wartość poniżej/powyżej odpowiedniej ekspozycji. Wyświetlana jest w postaci wartości numerycznej na monitorze i w formie wskaźnika pomiarowego w wizjerze.

 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Wskazówka

 • Kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (liczba F) można zmieniać bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji, obracając pokrętło przednie/tylne przy wciśniętym przycisku AEL. (Zmiana ręczna)

Uwaga

 • Wskaźnik ręcznego pomiaru nie pojawia się, gdy w pozycji [ISO] ustawiono opcję [ISO AUTO].
 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Wskaźnik ostrzegawczy SteadyShot nie pojawia się w trybie ręcznej ekspozycji.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.