Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem ładowarki

 1. Włóż akumulator do ładowarki.
  • Umieść akumulator w ładowarce w kierunku znaku .
  • Przesuń akumulator do końca w kierunku strzałki.

 2. Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.

  • Po rozpoczęciu ładowania lampka CHARGE (A) świeci na pomarańczowo. Lampka CHARGE gaśnie, gdy poziom naładowania osiągnie około 90%.
  • Orientacyjny stan operacji ładowania jest sygnalizowany przez wskaźnik stanu ładowania (B) zgodnie z poniższą tabelą. (Kolor pomarańczowy wskazuje podświetlenie lampki.) Po zakończeniu ładowania, wskaźnik stanu ładowania gaśnie.
   Stan ładowania Lampka CHARGE/Wskaźnik stanu ładowania
   Natychmiast po podłączeniu akumulatora - 30%
   30% - 60%
   60% - 90%
   90% - w pełni naładowany
   Pełne ładowanie zakończone

   Poziom naładowania sygnalizowany przez wskaźnik stanu ładowania i wartości procentowe podane w powyższej tabeli należy traktować orientacyjnie.

   Rzeczywisty stan może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i stanu akumulatora.

  • Czas ładowania (pełne naładowanie): Czas ładowania wynosi około 150 min.
  • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.
  • Jeżeli lampka CHARGE i wskaźnik stanu ładowania zapalą się, po czym od razu zgasną, akumulator jest w pełni naładowany.

Uwaga

 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może być nieskuteczne.
 • W przypadku używania zasilacza sieciowego/ładowarki do akumulatorów należy korzystać z pobliskiego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
  W przypadku korzystania z urządzenia z lampką ładowania, należy pamiętać, że nie jest ono odłączone od źródła zasilania, nawet jeśli wspomniana lampka zgaśnie.
 • W przypadku korzystania z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka CHARGE może szybko migać podczas ładowania akumulatora. W takim przypadku należy wyjąć akumulator i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów marki Sony.