Usuwanie zarejestrowanego obszaru AF (Usuń zar. obsz. AF)

Usuwanie pozycji ramki ostrości zarejestrowanej poleceniem [Rej. obszaru AF].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Usuń zar. obsz. AF].