Czyszczenie

Jeżeli do aparatu przedostaną się zanieczyszczenia, które przylgną do powierzchni przetwornika obrazu (elementu przetwarzającego światło na sygnał elektryczny), w pewnych warunkach otoczenia mogą być one widoczne na obrazach w postaci ciemnych punktów. W takiej sytuacji przetwornik obrazu należy czyścić zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany.
 2. MENU (Ustawienia) → [Czyszczenie][Enter].
  Przetwornik obrazu zacznie delikatnie drgać w celu usunięcia z niego drobin kurzu.
 3. Wyłącz urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Zdejmij obiektyw.
 5. Za pomocą dmuchawy oczyść przetwornik obrazu i jego okolice.

 6. Zamocuj obiektyw.

Wskazówka

Uwaga

 • Oczyść szybko przetwornik obrazu.
 • Dmuchawa nie jest dostarczana z urządzeniem. Należy użyć komercyjnie dostępnej dmuchawy.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że poziom naładowania akumulatora wynosi (3 kreski na symbolu akumulatora) lub więcej.
 • Nie należy stosować jako dmuchawy rozpylacza, gdyż może on rozpylać kropelki wody wewnątrz korpusu aparatu.
 • Nie umieszczać końcówki dmuchawy we wgłębieniu poniżej obszaru montowania obiektywu, gdyż można dotknąć końcówką przetwornika obrazu.
 • Trzymaj aparat nieco pochylony w dół, aby kurz wyleciał z korpusu.
 • Nie należy narażać urządzenia podczas czyszczenia na żaden wstrząs.
 • Czyszcząc przetwornik obrazu dmuchawą, nie należy dmuchać zbyt mocno. Jeśli strumień powietrza jest zbyt silny, wnętrze obudowy urządzenia może ulec uszkodzeniu.
 • Jeśli pył pozostanie nawet po czyszczeniu w sposób opisany powyżej, należy się skontaktować z punktem serwisowym.