Balans bieli

Korygowanie efektu tonalnego wynikającego z warunków światła zastanego, aby zarejestrować neutralnie biały obiekt na białym tle. Funkcji tej należy używać, gdy tonacja barw odbiega od oczekiwanej, lub aby celowo zmienić tonację barw dla uzyskania zamierzonego efektu wizualnego.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Balans bieli] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne/ Światło dzienne / W cieniu / Pochmurnie / Żarówka / Świetl.: Ciepła biała / Świetl.: Zimna biała / Świetl.: Dzien. biała / Świetl.: Świat. dzien. / Lampa błysk. / Automat. podwodne: Po wybraniu źródła światła oświetlającego obiekt, opisywany produkt dobiera tonację barw pasującą do wybranego źródła światła (zaprogramowany balans bieli). Po wybraniu [Automatyczne], urządzenie automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia tonację barw.

Tmp. kol./Filtr:
Dobór tonacji barw w zależności od źródła światła. Pozwala uzyskać efekt filtrów fotograficznych CC (kompensacja kolorów).

Niestandard. 1/Niestandard. 2/Niestandard. 3:
Używanie ustawienia balansu bieli zapisanego w pozycji [Nastaw.własne].

Nastaw.własne:
Zapamiętanie białej barwy odniesienia przy oświetleniu w danych warunkach rejestrowania obrazu.
Wybierz numer zapamiętanego niestandardowego balansu bieli.

Wskazówka

  • Można wyświetlić ekran dokładnej regulacji i precyzyjnie dobrać wymaganą tonację barw, naciskając prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Jeżeli uzyskana tonacja barw nie jest zgodna z oczekiwaniami przy wyborze ustawień, przeprowadź rejestrowanie w trybie [Brack.bal.bieli].
  • Ikona lub jest wyświetlana tylko wówczas, gdy w pozycji [Ust. prioryt. w AWB] ustawiono opcję [Nastrój] lub [Biały].

Uwaga

  • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Balans bieli] na stałe ustawiona jest opcja [Automatyczne]:
    • [Inteligentna auto]
  • W przypadku korzystania z lampy rtęciowej lub lampy sodowej jako źródła światła, nie uda się uzyskać precyzyjnego balansu bieli z uwagi na charakterystykę tego rodzaju światła. Wskazane jest rejestrowanie obrazów za pomocą lampy błyskowej lub wybór opcji [Nastaw.własne].