Jakość wyświetlania

Jakość wyświetlania można zmienić.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jakość wyświetlania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wysoka:
Wyświetlanie w wysokiej jakości.

Standard.:
Wyświetlanie w standardowej jakości.

Uwaga

  • W przypadku ustawienia [Wysoka], zużycie energii będzie wyższe, niż w przypadku ustawienia [Standard.].
  • Przy wysokiej temperaturze aparatu na stałe może być ustawiona opcja [Standard.].