Ust.daty/czasu

Ekran ustawienia godziny pojawia się automatycznie przy pierwszym włączeniu opisywanego produktu lub po całkowitym rozładowaniu wewnętrznego akumulatora zapasowego. Wybierz to menu w przypadku ustawiania daty i godziny po raz kolejny.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ust.daty/czasu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Czas letni/zimowy:
Wybór czasu letniego [WŁ.]/[WYŁ.].

Date/Czas:
Ustawianie daty i godziny.

Format daty:
Wybór formatu wyświetlania daty i godziny.

Wskazówka

  • W celu naładowania wewnętrznego akumulatora zapasowego, włóż naładowany akumulator i pozostaw opisywany produkt na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
  • Jeżeli zegar jest resetowany za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, wewnętrzny akumulator zapasowy może być zużyty. Zasięgnij porady w punkcie serwisowym.