Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home

Program PlayMemories Home pozwala łatwo importować obrazy. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu PlayMemories Home można znaleźć w Pomocy programu PlayMemories Home.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Windows)

Gdy po nawiązaniu połączenia USB między opisywanym urządzeniem i komputerem pojawi się kreator AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki][OK][DCIM]. Potem skopiuj odpowiednie obrazy na komputer.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Mac)

Podłącz opisywany produkt do komputera Mac. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie → folder, w którym zapisany jest obraz do importu. Następnie przeciągnij plik obrazu na ikonę dysku twardego i upuść.

Uwaga

  • Do operacji takich jak importowanie filmów XAVC S lub AVCHD do komputera należy używać programu PlayMemories Home.
  • Z poziomu podłączonego komputera nie wolno edytować ani w inny sposób przetwarzać plików/folderów z filmami AVCHD lub XAVC S. Pliki filmów mogą ulec uszkodzeniu lub mogą nie dać się odtworzyć. Z poziomu komputera nie wolno usuwać ani kopiować filmów AVCHD lub filmów XAVC S znajdujących się na karcie pamięci. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji wykonywanych za pośrednictwem komputera.