Sterowanie aparatem z poziomu smartfona (Sterowanie jednym dotknięciem NFC)

Dotykając opisywanego produktu smartfonem z włączoną funkcją NFC, można nawiązać z nim połączenie, aby następnie obsługiwać go z poziomu smartfona.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  • Na urządzeniu iPhone uruchom aplikację Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz [Connect with the camera through One-touch (NFC)] w sekcji [Connect with a new camera].
 2. Przełącz urządzenie w tryb fotografowania.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
 3. Dotykaj smartfonem aparatu przez 1 do 2 sekund.

   

  Smartfon i aparat nawiążą połączenie.

  • Można zarejestrować obraz zdalnie, sprawdzając kompozycję obrazu na ekranie aplikacji Imaging Edge Mobile.

Informacje dotyczące „NFC”

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie, a następnie przesuwaj smartfon powoli w stronę symbolu (Znak N) na opisywanym produkcie.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie.
 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Jeśli urządzenie i smartfon są połączone, gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania, wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.