Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

Pokrętłem sterowania przesuń kursor na wybrany przycisk, po czym naciśnij środkową część, aby zatwierdzić wybór.

 1. Pole wprowadzania
  Wyświetlane są tu wprowadzane znaki.
 2. Przełącznik rodzajów znaków
  Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami alfabetu, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura
  Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlanie po kolei pojedynczych znaków odpowiadających danemu przyciskowi.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Naciśnij raz przycisk z „abc”, aby wyświetlić „a” → wybierz „” ((5) przesunięcie kursora) i naciśnij dwukrotnie przycisk z „abc”, aby wyświetlić „b” → naciśnij raz przycisk z „def”, aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ
  Zakończenie wprowadzania znaków.
 5. Przesuń kursor
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń
  Usuwanie znaku przed kursorem.

 7. Zmiana kolejnego znaku na dużą lub małą literę.

 8. Wprowadzanie spacji.
 • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].