Pionowy uchwyt

Do opisywanego produktu można przymocować pionowy uchwyt (sprzedawany oddzielnie), aby rejestrować obrazy w orientacji pionowej. Przed przymocowaniem pionowego uchwytu najpierw zdejmij pokrywę akumulatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pionowego uchwytu

Zdejmowanie pokrywy akumulatora

Przesuń suwak zwolnienia blokady pokrywy akumulatora opisywanego produktu zgodnie z kierunkiem strzałki.
Trzpień pokrywy akumulatora pozostanie wewnątrz pokrywy akumulatora.

  • Możesz przymocować zdjętą pokrywę akumulatora do pionowego uchwytu, aby jej nie zgubić.
  • Gdy do urządzenia przymocowany jest pionowy uchwyt, stan naładowania akumulatora wyświetlany jest jako .

Mocowanie pokrywy akumulatora

Przesuń suwak zwolnienia blokady pokrywy akumulatora i wyrównaj zawias pokrywy akumulatora z otworem trzpienia pokrywy akumulatora, aby założyć pokrywę akumulatora.

Wskazówka

  • Akumulator wewnątrz pionowego uchwytu można ładować przy pionowym uchwycie przymocowanym do aparatu.
    Wyłącz aparat i za pośrednictwem przewodu USB podłącz go do jakiegoś urządzenia, na przykład do komputera.
  • Należy używać przewodu USB Type-C (w zestawie) lub przewodu w standardzie USB.

Uwaga

  • Adaptera obiektywu LA-EA2/LA-EA4 (sprzedawany oddzielnie) i pionowego uchwytu nie można mocować jednocześnie. Jednoczesne zamocowanie obu elementów spowoduje, że wolna przestrzeń pomiędzy adapterem obiektywu a pionowym uchwytem ulegnie zawężeniu, utrudniając trzymanie aparatu.