Pozyc. pocz. pow.

Ustawianie pozycji początkowej w przypadku powiększania obrazu w trybie odtwarzania.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Pozyc. pocz. pow.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Pozycja ostrości:
Powiększanie obrazu od punktu ostrości podczas rejestrowania obrazu.

Środek:
Powiększanie obrazu od środka ekranu.