Fot. z Anti-flicker. (zdjęcie)

Wykrywanie migotania spowodowanego przez źródła sztucznego światła, na przykład przez oświetlenie fluorescencyjne, i synchronizacja rejestracji obrazów z momentami, w których migotanie będzie miało najmniejszy wpływ.

Funkcja ta zmniejsza różnice w ekspozycji i tonacji kolorów spowodowane przez migotanie pomiędzy górnym obszarem a dolnym obszarem obrazu zarejestrowanego przy krótkim czasie otwarcia migawki i podczas zdjęć seryjnych.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Fot. z Anti-flicker.][WŁ.].
 2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, a następnie zarejestruj obraz.
  • Urządzenie wykrywa migotanie, gdy przycisk migawki jest naciśnięty do połowy.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Wpływ migotania nie będzie redukowany.
WŁ.:
Redukowanie wpływu migotania. W przypadku wykrycia migotania w aparacie, gdy przycisk migawki jest naciśnięty do połowy, zostanie wyświetlony symbol (ikona migotania).

Wskazówka

 • Tonacje kolorów tego samego ujęcia zarejestrowanego przy różnych czasach otwarcia migawki mogą różnić się. Jeżeli tak się dzieje, wskazane jest rejestrowanie obrazu w trybie [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej] przy ustalonym czasie otwarcia migawki.
 • Rejestrowanie z redukcją migotania można wykonać nawet w trybie ręcznego ustawiania ostrości naciskając przycisk migawki do połowy.

Uwaga

 • Zwłoka w zwolnieniu migawki może nieznacznie wzrosnąć. W trybie zdjęć seryjnych szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu lub odstęp czasu między poszczególnymi zdjęciami może stać się nierównomierny.
 • Aparat wykrywa jedynie migotanie w przypadku częstotliwości źródła światła 100 Hz lub 120 Hz.
 • W przypadku niektórych źródeł światła lub w pewnych warunkach rejestrowania obrazu, na przykład przy ciemnym tle, aparat nie może wykryć migotania.
 • W przypadku niektórych źródeł światła lub w pewnych sytuacjach rejestrowania obrazu, nawet jeśli aparat wykryje migotanie, redukcja wpływu migotania może być niewystarczająca. Wskazane jest wykonanie wcześniej zdjęć próbnych.
 • Ustawienie [Fot. z Anti-flicker.] nie jest dostępne w przypadku rejestrowania w następujących sytuacjach:
  • Rejestrowanie w trybie białej żarówki
  • [Ciche fotografow.]
  • Tryb filmowania
  • W przypadku rejestrowania obrazu bez naciśnięcia przycisku migawki do połowy w trybie ręcznego ustawiania ostrości
 • Tonacja kolorów zarejestrowanego ujęcia może zależeć od ustawienia [Fot. z Anti-flicker.].