Obróć pierśc. zoomu

Przypisywanie funkcji przybliżania (T) lub oddalania (W) do kierunku obrotu pierścieniem zoomu. Dostępne tylko w przypadku obiektywów z zoomem elektrycznym, które obsługują tę funkcję.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2)[Obróć pierśc. zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Lewa(W)/Prawa(T):
Przypisywanie funkcji oddalania (W) do obrotu w lewo, a funkcji przybliżania (T) – do obrotu w prawo.
Prawa(W)/Lewa(T):
Przypisywanie funkcji przybliżania (T) do obrotu w lewo, a funkcji oddalania (W) – do obrotu w prawo.