Czas pow. ust. ostr.

Ustaw czas, przez jaki ma być powiększane zdjęcie, przy użyciu funkcji [Wspomaganie MF] lub [Powiększenie].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Czas pow. ust. ostr.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

2 s:
Powiększa obraz na 2 sekundy.
5 s:
Powiększa obraz na 5 sekundy.
Bez ograniczeń:
Powiększa obrazy, dopóki nie naciśniesz przycisku migawki.