AF ze spustem (zdjęcie)

Określa, czy ostrość ma być ustawiana automatycznie, gdy naciśniesz przycisk migawki do połowy. Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [AF ze spustem] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości włącza się po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości nie włącza się nawet po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.


Przydatna metoda mikroregulacji ostrości

Przy podłączonym obiektywie z bagnetem A, uruchomienie funkcji autofokusu innym przyciskiem niż przycisk migawki umożliwia precyzyjniejsze ustawianie ostrości w połączeniu z ręcznym ustawianiem ostrości.

  1. Ustaw [AF ze spustem] na [WYŁ.].
  2. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → przypisz funkcje [Powiększenie] do odpowiednich przycisków.
  3. Ustaw w pozycji [Eye-Start AF] opcję [WYŁ.], aby uniknąć działania autofokusu, gdy patrzysz przez wizjer.
  4. Naciśnij przycisk AF-ON, aby ustawić ostrość.
  5. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Powiększenie], a następnie obracaj pierścieniem ostrości w celu przeprowadzenia mikroregulacji ostrości.
  6. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.