Prędkość AF (film)

W przypadku korzystania z autofokusu w trybie filmowania, można przełączać szybkość ustawiania ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prędkość AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Duża:
Ustawianie dużej szybkości mechanizmu AF. Ten tryb nadaje się do rejestrowania ujęć w ruchu, na przykład podczas imprez sportowych.
Normalna:
Ustawianie zwykłej szybkości mechanizmu AF.
Mała:
Ustawianie małej szybkości mechanizmu AF. W tym trybie ostrość zostanie przełączona w sposób płynny w momencie zmiany obiektu, na którym ma być ustawiana.