Ochrona obrazów (Chroń)

Chroni zapisane obrazy przed przypadkowym usunięciem. Na chronionych obrazach wyświetlany jest znak .

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Chroń] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wiele obrazów:

Włączenie lub wyłączenie ochrony kilku wybranych obrazów.

(1) Wybierz obraz, który ma być chroniony, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . W celu anulowania zaznaczenia wystarczy ponownie nacisnąć środkową część, aby usunąć znak .

(2) Aby chronić inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU[OK].

Wszyst. w tym folderze:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego okresu.
Anuluj wsz. w tym fold.:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów w wybranym folderze.
Anuluj wszyst. z tą datą:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów z wybranego okresu.
Wszystkie obr. w tej gr.:
Chroni wszystkie obrazy w wybranej grupie.
Anuluj wsz. obr. w tej gr.:
Wyłącza ochronę wszystkich zdjęć w wybranej grupie.

Wskazówka

  • Przy ustawieniach domyślnych, funkcja [Chroń] jest przypisana do przycisku C3.
  • Jeżeli wybierzesz grupę w pozycji [Wiele obrazów], wszystkie zdjęcia w tej grupie będą chronione. Aby wybrać i chronić określone obrazy w ramach grupy, należy wykonać polecenie [Wiele obrazów] podczas wyświetlania obrazów w ramach grupy.

Uwaga

  • Pozycje menu, które można wybrać, różnią się zależnie od ustawienia [Tryb oglądania] oraz wybranych plików.