Typ pliku RAW (zdjęcie)

Wybór typu pliku w przypadku obrazów RAW.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Typ pliku RAW] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Skompresowany:
Rejestrowanie obrazów w skompresowanym formacie RAW.
Nieskompresowany:
Rejestrowanie obrazów w nieskompresowanym formacie RAW. W przypadku wyboru opcji [Typ pliku RAW] w pozycji [Nieskompresowany], rozmiar pliku obrazu będzie większy niż gdyby został nagrany w skompresowanym formacie RAW.

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [Nieskompresowany] w pozycji Typ pliku RAW ikona na ekranie zmieni się na . Ikona jest również wyświetlana przy odtwarzaniu obrazu zarejestrowanego w nieskompresowanym formacie RAW.