Oglądanie obrazów na telewizorze za pośrednictwem kabla HDMI

Aby móc oglądać na telewizorze obrazy zapisane w opisywanym produkcie, niezbędny jest przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) oraz telewizor wysokiej rozdzielczości wyposażony w gniazdo HDMI.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połącz gniazdo micro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.

  Obrazy zapisane przy użyciu urządzenia pojawią się na ekranie telewizora.

 5. Wybierz obraz stronami prawo/lewo pokrętła sterowania.
  • Monitor opisywanego aparatu nie jest podświetlony na ekranie odtwarzania.
  • Jeżeli ekran odtwarzania nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

Funkcja „BRAVIA” Sync

Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), funkcje odtwarzania opisywanego produktu można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

 1. Po wykonaniu powyższych czynności w celu podłączenia opisywanego aparatu do telewizora, wybierz MENU (Ustawienia)[Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WŁ.].
 2. Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora i wybierz właściwy tryb.
 • Po podłączeniu opisywanego aparatu do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI, dostępne opcje menu są ograniczone.
 • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
 • Jeżeli opisywany produkt, podłączony za pośrednictwem przewodu HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta, reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].

Wskazówka

 • Opisywany produkt jest zgodny ze standardem PhotoTV HD. Po podłączeniu urządzeń Sony zgodnych ze standardem PhotoTV HD za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), w telewizorze zostanie ustawiona jakość obrazu odpowiednia do oglądania zdjęć, co pozwala cieszyć się ich niesamowitą jakością.
 • Opisywany produkt można podłączać do urządzeń Sony zgodnych ze standardem PhotoTV HD i wyposażonych w gniazdo USB za pośrednictwem przewodu USB.
 • PhotoTV HD umożliwia bardzo szczegółowe, fotograficzne przedstawianie subtelnych faktur i kolorów.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odpowiednim telewizorem.

Uwaga

 • Nie należy łączyć urządzenia oraz sprzętu do podłączenia przy pomocy łączy wyjściowych. Może to spowodować usterkę.
 • Czasami sprzęt dołączony do urządzenia może nie działać prawidłowo. Na przykład może nie działać wyjście wideo lub audio.
 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI lub oryginalnego przewodu Sony.
 • Należy używać przewodu HDMI zgodnego z gniazdem micro HDMI opisywanego produktu i gniazdem HDMI telewizora.
 • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście TC] opcji [WŁ.], wysyłany do telewizora lub urządzenia nagrywającego obraz może być nieprawidłowy. W takich przypadkach należy w pozycji [Wyjście TC] ustawić opcję [WYŁ.].
 • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora, wybierz kolejno MENU (Ustawienia)[Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI][2160p/1080p], [1080p] lub [1080i] w zależności od podłączanego telewizora.
 • W przypadku sygnału HDMI i przełączenia filmu z trybu obrazu 4K do jakości obrazu HD lub odwrotnie, albo zmiany szybkości klatek odtwarzanego filmu lub trybu koloru, obraz może zniknąć z ekranu. Nie świadczy to o usterce.
 • Jeśli ustawisz [Format pliku] na [XAVC S 4K] i będziesz nagrywać filmy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, obrazy nie będą wyświetlane na monitorze.
 • Gdy przełącznik [Selektor NTSC/PAL] jest ustawiony w pozycji PAL, obraz może zniknąć na chwilę z ekranu w następujących sytuacjach. Nie świadczy to o usterce.
  • Gdy rozpoczynasz lub kończysz nagrywanie filmów w innym trybie rejestrowania obrazu niż (Film) lub .
  • Gdy zmienisz rejestrowania obrazu z (Film) lub na inny tryb.
  • Gdy odtwarzasz film po raz pierwszy po przełączeniu do trybu odtwarzania.