Czas rozp. osz. ener.

Ustawianie okresów czasu dla automatycznego przełączania do trybu oszczędzania energii w przypadku bezczynności, aby zapobiec zużyciu akumulatora. Aby powrócić do trybu fotografowania, wykonaj jedną z czynności takich jak naciśnięcie przycisku migawki do połowy.

  1. MENU(Ustawienia) → [Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 s

Uwaga

  • Urządzenie należy wyłączyć, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.
  • W przypadku zasilania urządzenia przez USB, podczas odtwarzania pokazów slajdów, nagrywania filmów albo po podłączeniu do komputera lub telewizora, funkcja oszczędzania energii nie jest uruchamiana.