Rejestracja twarzy (Kasuj)

Usuwa zarejestrowaną twarz.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Rejestracja twarzy][Kasuj].
    Wybór opcji [Usuń wszyst] pozwala usunąć wszystkie zarejestrowane twarze.

Uwaga

  • Nawet, jeśli użyjesz funkcji [Kasuj], dane zarejestrowanych twarzy pozostają w urządzeniu. Aby usunąć dane zarejestrowanych twarzy z urządzenia, wybierz [Usuń wszyst].