Tworzenie płyt Blu-ray z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości

Można tworzyć płyty Blu-ray, które nadają się do odtwarzania na urządzeniach odtwarzających płyty Blu-ray (na przykład na odtwarzaczach płyt Blu-ray marki Sony lub konsolach PlayStation 3 itp.).

A. Tworzenie przy użyciu komputera

Z poziomu komputera z systemem Windows można kopiować filmy zaimportowane do komputera i tworzyć płyty Blu-ray przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
Posiadany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt Blu-ray.
W przypadku tworzenia płyty Blu-ray po raz pierwszy, aparat należy podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Niezbędne oprogramowanie jest automatycznie dodawane do komputera. (Potrzebne jest połączenie z Internetem.)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home zawiera Przewodnik pomocniczy programu PlayMemories Home.

B. Tworzenie z poziomu innego urządzenia niż komputer

Płyty Blu-ray można również tworzyć przy użyciu nagrywarki Blu-ray itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

  • W przypadku tworzenia płyt Blu-ray za pomocą programu PlayMemories Home z filmów zapisanych w formacie XAVC S, jakość obrazu jest konwertowana do 1920 × 1080 (60i/50i). Nie jest możliwe, aby utworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu.
    Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy skopiować je na komputer lub nośnik zewnętrzny.