Formatuj

W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym aparacie, wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu w celu zapewnienia jej stabilnego działania. Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.

  1. MENU(Ustawienia) → [Formatuj] → odpowiednie gniazdo karty pamięci.

Uwaga

  • Formatowanie w sposób trwały usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione i zapamiętane ustawienia (od M1 do M4).
  • Wskaźnik dostępu świeci w trakcie formatowania. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy świeci wskaźnik dostępu.
  • Sformatuj kartę pamięci z poziomu opisywanego aparatu. Sformatowanie karty pamięci z poziomu komputera może uniemożliwić jej użytkowanie w zależności od rodzaju formatu.
  • Formatowanie może zająć kilka minut w zależności od karty pamięci.
  • Nie można sformatować karty pamięci, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 1%.