Blokada fokusa

Blokowanie ostrości przy wciśniętym przycisku, do którego przypisano funkcję Blokada ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2)→[Prz. Własne] lub [Prz. Własne] →przypisz funkcję [Blokada fokusa] do wybranego przycisku.
  2. Ustaw ostrość i naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Blokada fokusa].
  3. Przytrzymując wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.