Ustaw nazwę pliku

Można określić pierwsze trzy znaki nazwy pliku dla rejestrowanych obrazów.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustaw nazwę pliku].
  2. Zaznacz pole tekstowe nazwy pliku, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, a następnie wprowadź wybrane trzy znaki.
    • Ustawienie w pozycji [Ustaw nazwę pliku] obowiązuje zarówno w przypadku gniazda 1 jak i gniazda 2.

Uwaga

  • Można wprowadzić tylko duże litery, cyfry i znaki podkreślenia. Znak podkreślenia nie może być jednak użyty jako pierwszy.
  • Podane z użyciem polecenia [Ustaw nazwę pliku] trzy znaki nazwy pliku będą stosowane w odniesieniu do obrazów zarejestrowanych dopiero po wprowadzeniu tej zmiany.