PlayMemories Home

Oprogramowanie PlayMemories Home ma następujące możliwości:

  • Importować zdjęcia wykonane opisywanym urządzeniem do komputera.
  • Odtwarzać zdjęcia zaimportowane do komputera.
  • Edytować filmy, na przykład wycinając lub łącząc pewne fragmenty.
  • Dodawać do filmów różnorodne efekty, na przykład muzykę w tle lub napisy.

W przypadku systemu Windows można wykonać następujące czynności:

  • Organizować obrazy na komputerze według daty wykonania, korzystając z kalendarza, aby je wyświetlić.
  • Edytować i korygować zdjęcia, np. przycinając je lub zmieniając ich rozmiar.
  • Z filmów zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę.
    Płyty Blu-ray lub płyty AVCHD można tworzyć z filmów w formacie XAVC S.
  • Pozostałe szczegóły można znaleźć w systemie pomocy programu PlayMemories Home.