Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu do aparatu karty pamięci i ustawieniu przełącznika ON/OFF (Zasilanie) w pozycji „ON”, na ekranie wyświetlana jest liczba zdjęć jakie można zarejestrować (jeżeli rejestrowanie będzie kontynuowane przy bieżących ustawieniach).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości zostały ustalone w ramach testów z wykorzystaniem standardowych kart pamięci marki Sony.

Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

[Roz. obrazu JPEG]: [L: 42M]
[Format obrazu]: [3:2]*1

(Jednostki: Zdjęcia)

Format pliku/ Jakość JPEG 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 770 3100 6200 24500
Wysoka 520 2100 4200 16500
Bardzo wysoka 270 1050 2150 8700
RAW & JPEG (Skompresowany RAW)*2 130 520 1050 4200
RAW (Skompresowany RAW) 170 700 1400 5600
RAW & JPEG (Nieskompresowany RAW)*2 75 300 600 2400
RAW (Nieskompresowany RAW) 88 355 710 2850

*1Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

*2 [Jakość JPEG] po wybraniu [RAW & JPEG]: [Wysoka]

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.
  • Podane liczby dotyczą karty pamięci marki Sony.